Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
Agenda pozemkových knih
II.Spisový materiál
a) evidenční pomůcky

641H 113Abecední rejstřík k pozemkovýn spisům dle majitelů pozemků na základě knih hypoték v obcích Bohuslavice, Bolatice, Borová, Dlouhá Ves, Dolní Benešov - městys a ves, Hlučín, Vřesina a Zábřeh s.d.
642H 115Index majitelů pozemků dle hypotekárních závazků v obcích Bohuslavice, Bolatice, Borová, Dolní Benešov - městys a ves, Vřesina a Zábřeh (1820) 1849-1876
643H 114Index majitelů pozemků dle hypotekárních závazků pro ostatní obce obvodu Úředního soudu Hlučín (1835) 1849-1873
644Abecední jmenný rejstřík k pozemkovým spisům Úředního soudu Hlučín, později Okresního soudu Hlučín ( 10 svazků ) 1872-1920 (1938)