Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín
Agenda pozemkových knih
II.Spisový materiál

a) evidenční pomůcky
b) pozemkové spisy