Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Pruský královský úřední soud Hlučín

I. Evidenční pomůcky
II. Spisy
Agenda pozemkových knih