Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Pruský královský úřední soud Hlučín
Datace: (1718) 1849-1920 (1938)
Zpracovatel:Šrámek P., Králsová A., Sližová M.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Opava
Značka:
NAD:1624
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):361,20
Stav ke dni:2008-12-31
Prohlížet fond
Stažení fondu