Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
a) Knihy správní

1Zápisy ze schůzí rady MNV1947-1952Úřední kniha
2Zápisy ze schůzí pléna MNV1946-1952Úřední kniha
3Zápisy ze schůzí komise veřejného pořádku1961-1964Úřední kniha