Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Registraturní pomůcky

5Podací protokol důvěrný1945-1948Podací protokol4
6Podací protokol1950Podací protokol5
7Podací protokol1957Podací protokol6
8Podací protokol1958-1960Podací protokol7
9Podací protokol1961-1962Podací protokol8