Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
a) Statutární záležitosti

10Popis obce a sloučení obce s Mikulovicemi Příloha: Náčrt topografické mapy k návrhu sloučení obcí měč.: 1:25000 situační plán, 1949 kolorovaný rukopis tuží, 44, 5 x 35, 5 cm, 1 list1948-1964Karton1