Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
c) Organizace činnosti národního výboru

12Zápisy ze schůzí rady (mezerovitě)1952-1963Karton2
13Zápisy ze schůzí pléna (mezerovitě) 1952 - 1963karton2
14Zápisy ze schůzí komisí (mezerovitě)1953 - 1961karton3
15Plánování - plány práce plány schůzí1953 - 1963karton 3
16Rozbor hospodaření MNV, dokladová revize1957 - 1963karton3
17Předání agendy MNV nástupcům1949 - 1957karton3
18Závazky - na počest 15.výročí osvobození ČSR - na počest XII. sjezdu a 40. vyročí založení KSČ - na počest 2. pětiletky 1957 - 1962karton3
19Soutěže - socialistická soutěž mezi MNV Široký Brod a MNV Hradec-Nová Ves - soutěž Za socialistické životní a pracovní prostředí - soutěž mezi obcemi a JZD1952 - 1963karton3
20Rezoluce 1960karton3