Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
13. Církevní záležitosti

67Církev - církevní majetek (dům čp. 57) - církevní pohřby 1956-1960Karton7