Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
a) Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty a spolky

23Spolky v obci - Výbor žen (plány práce, zápisy ze schůzí) - Honební a myslivecká společnost (reorganizace) - Sokol (příprava spartakiády) 1952-1956Karton4