Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

a) Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty a spolky
b) Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
c) Spisová služba, archivnictví