Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
a) Evidence obyvatelstva a sčítání lidu

28Evidence obyvatelstva - seznam politických vězňů a partyzánů - seznamy osob narozených v letech 1924-19531947-1953Karton4
29Posudky na občany1954-1964Karton 4