Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
b) Státní občanství

30Němci a reemigranti - seznamy osob - listiny o nabytí státního občanství a domovské příslušnosti 1948-1957Karton4