Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
c) Matriční záležitosti

31Matrika - změny jména - úmrtí Antonína Valy - povolení sňatku1961-1963Karton4
32Odznak mateřství - jmenný seznam oceněných žen1959-1960Karton4