Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

a) Evidence obyvatelstva a sčítání lidu
b) Státní občanství
c) Matriční záležitosti