Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
4. Finance a plánování
a) Evidence a správa majetku

33Seznam popisných čísel se jmény majitelů1953Karton4
34Nemovitý majetek MNV - administrativní dohody - zápisy v pozemkovým knihách1953-1959Karton4
35Národní správa - výměry na příděl obytných domů1945-1947Karton4
36Změny v držení nemovitostí - rozhodnutí o schválení kupních smluv - kupní smlouvy - změny zápisů v pozemkových knihách1955-1964Karton4