Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
4. Finance a plánování
b) Finanční hospodaření

37Rozpočty - obecní rozpočty - školní rozpočty1945-1962Karton5
38Finanční hospodaření - národohospodářský plán - výkazy příjmů a výdajů - přehledy aktiv a pasiv - půjčky1949-1963Karton5
39Daně - výkazy placených daní - daň ze mzdy - domovní daň - kontroly1959-1964Karton5