Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
5. Územní plánování a výstavba obce

40Ocenění nemovitostí1952-1963Karton5
41Akce "Z" - plány akcí - investiční náklady1957-1964Karton5
42Elektrifikace obce - podklady ke stavbě vedení1959-1960Karton5
43Veřejné stavby - úprava kulturního domu na pohostinství - generální úprava budovy MNV - opravy a rekonstrukce dalších staveb - rozpočet na stavbu koupaliště Příloha Návrh na zřízení koupaliště při Kulturním spolkovém domě čp. 58 měř. : 1: 200, 1 :100,1 : 50 situace, půdorys, příčný řez, 1946 rukopis tuží, 440 x 620 mm, 1 list 1946-1963Karton 5
44Zemědělské stavby - kravín, drůbežárna, teletník 1952-1962Karton5
45Občanské stavby - žádosti o opravy a přístavby - stavby garáží a kůlen Příloha: Plán domu čp. 105 přestavba měř.: 1:50 půdorys, 1961 světlotisk, 470 x 500, 1 list 1954-1963Karton6
46Demolice - žádosti o provedení - demoliční výměry1956-1964Karton6