Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
6. Místní hospodářství

47Bytové hospodářství - výkazy o bytovém hospodářství - žádosti o přidělení bytu - dekrety na byt - vyklizení bytu 1956-1964Karton6
48Živnosti - seznam provozoven v obci - stav zásobování - předání holičské provozovny do užívání - zrušení národní správy hostince 1946-1963Karton6