Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
7. Doprava a spoje

49Doprava - opravy mostů - soupis místních komunikací - připomínky ke kultuře cestováné v autobusech ČSAD1956-1964Karton6
50Pošta, telefon - umístění telefoních stanic - přemístění poštovního úřadu1962-1964Karton6
51Rozhlas - zřízení místního rozhlasu - relace v rozhlasu (texty hlášení) 1953-1963Karton6