Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
8. Zemědělství
a) Organizace zemědělských závodů

52JZD - organizace JZD - zápisy z porad (torzovitě) - osoby pracující v JZD1960-1963Karton6
53Majetek JZD - seznam nemovitostí - movitý majetek 1958-1959Karton6
54Zemědělské hospodaření - kontrola hospodaření - rozbory hospodaření - měsíční výkazy hospodaření JZD 1959-1962Karton6