Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
8. Zemědělství
c) Zemědělská půda

58Národní správa a příděl zemědělských nemovitostí - seznam držitelů půdy do 15 ha - přídělové listiny - usnesení v pozemkových knihách - soupis živého a mrtvého inventáře v usedlostech1945-1949Karton7
59Velkostatek (zámek) - národní správa, příděl 1945-1963Karton7
60Evidenci usedlostí a zemědělské půdy - převody, koupě, úpadková hospodářství, nájem 1948-1964Karton7