Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
9. Vodní hospodářství

61Vodohospodářství - rozbory vody - stavby vodovodu - likvidace vodního družstva - stav vodních děl v obci - studny1950-1964Karton7