Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy

1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
4. Finance a plánování
5. Územní plánování a výstavba obce
6. Místní hospodářství
7. Doprava a spoje
8. Zemědělství
9. Vodní hospodářství
10. Zdravotnictví a sociální péče
11. Školství
12. Kultura
13. Církevní záležitosti