Archiv uložení:Státní okresní archiv Jeseník
Název fondu:Místní národní výbor Široký Brod 1945-1964
Datace:1945-1964
Zpracovatel:Jarmila Syptáková,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Jeseník
Značka:
NAD:406
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):1,26
Stav ke dni:2008-03-20
Prohlížet fond
Stažení fondu