Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílá Voda 1748-1945
B. ÚŘEDNÍ KNIHY
Knihy pamětní

3Kronika obce (retrospektiva od 13. století)1923-1944Úřední kniha