Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílá Voda 1748-1945
B. ÚŘEDNÍ KNIHY
Knihy správní a evidenční

4Parcelní protokol obce Bílá Voda1937Úřední kniha
5Parcelní protokol části obce Bílá Voda Kameničky1898Úřední kniha
6Evidenční kniha majetku obce Bílá Voda1941-1944Úřední kniha