Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílá Voda 1748-1945
B. ÚŘEDNÍ KNIHY
Knihy Josefského katastru slezského a matriky výnosu pozemků

7Josefský katastr slezský - Parcelní protokol pro katastrální obec Bílá Voda (lokality Bílá Voda, Hundorf, Růženec) - originál (1 ks) s přílohami: sumář, lesní fasse, popis obecních hranic, závěrečný protokol, záznam změn (viz ZAO, Kat. jos., inv. č. 498, sign. I/224)1787-1788Úřední kniha
8Josefský katastr slezský - Kniha pozemnostních archů pro katastrální obec Bílá Voda (lokality Bílá Voda, Hundorf, Růženec) - originál (1ks) s přílohami: sumář (viz ZAO, Kat. jos., inv. č. 499, sign. I/244)1789Úřední kniha
9Matrika výnosu pozemků pro berní obec Bílá Voda (lokality Bílá Voda-městys a ves, Růženec, Hundorf - 1.díl) - originál (1 ks) s přílohami: sumář individuálních výkazů výnosu všech majitelů, rejstřík evidence MVP; rejstřík evidence seznamů všech domů (viz ZAO, Kat. MPV, inv. č. 243, pův. sign. 244, 208)1820Úřední kniha