Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílá Voda 1748-1945
B. ÚŘEDNÍ KNIHY

Knihy pamětní
Knihy správní a evidenční
Knihy Josefského katastru slezského a matriky výnosu pozemků