Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílá Voda 1748-1945
C. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy

10Domovské listy1884-1910Karton1
11Nařízení o přečíslování domů1939Karton1
12Vedení obecní kroniky (nařízení, podklady)1937-1942Karton1
13Vyhláška Katastrálního úřadu Jeseník o úřadování měřičského úředníka1937Karton1
14Korespondence s Okresním úřadem Jeseník1858-1898Karton1
15Korespondence starosty s místním vedením nacistické strany NSDAP a okresním vedením DAF1939Karton1
16Tržní řád městyse Bílá Voda1875Karton1
17Korespondence starosty s majiteli velkostatku Bílá Voda o jeho prodeji 1939Karton1
18Kupní smlouva mezi Antonem a Georgem Bösem na dům čp. 191827Karton1
19Náhrady za ubytování vojska v obci1945Karton1
20Vzpomínkový list (u příležitosti návštěvy císaře Josefa II. v Bílé Vodě r. 1779)1879Karton1