Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílá Voda 1748-1945
D. OSTATNÍ MATERIÁL
Mapy, stavební a situační plány

21Katastrální mapa k.ú. Hundorf mezi Bílou Vodou a Horními Hošticemi (obsahuje 1 soubor o 5 listech) 1) horní část autor: Katastrální litografický ústav měřítko: 1:2880 něm., litografie, kolor., papír, 79x63 cm, 2 listy 2) dolní část autor: Katastrální litografický ústav měřítko: 1:2880 něm., litografie, kolor., papír, 63,5x39,5 cm, 3 listy1870Mapy
22Situační plán části obce, domů čp. 1-16 autor: Josef Ludwig měř.: 1:20 (vídeň.klastry) něm., rkp. kolor., papír, 54x68,5 cm, 1 list (roztržen na polovic)1869Plány
23Plán úpravy pozemků hranic Velkého lesa statku a obce Bílá Voda autor: - měř.: - něm., rkp., pauzovací papír, 62x66 cm, 1 lists.d.Plány
24Situační plán části zástavby obce, domy čp. 9-30 autor: JB měř.: 1:576 něm., rkp. kolor., 51,5x39,5 cm, 1 lists.d.Plány
25Plán obecního hřbitova autor: - měř.: 1:200 něm., rkp., papír, 83x54,5 cm, 1 lists.d.Plány
26Výstavba silnice v městysi Bílá Voda (obsahuje 1 soubor plánů o 6 listech) 1) Vydláždění silnice, situační skiza autor: Ing. Herbert Utner, Javorník měř.: 1:100; sit. skica 1:2880 něm., světlotisk kolor., papír, 67x49 cm, 3 listy 2) Profil silnice autor: Ing. Herbert Utner, Javorník měř.: - něm., světlotisk, papír, 151x33,5 cm, 3 listy1932Plány
27Plán na výstavbu kůlny pro Richarda Hentschela, sedláka v Kameničce autor: Heinz Seitz, Javorník měř.: 1:100 něm., světlotisk, bar. kolor., papír, 34x25 cm, 1 list1923Plány
28Plán na stavbu kůlny s žentourem pro Rudolfa Böse, sedláka v Kameničce autor: Otto Wiedra, Žulová měř.: - něm., světlotisk, bar. kolor., papír, 30x34 cm, 1 list1924Plány
29Plán na přestavbu domu Marie Scholzové, Bílá Voda-Ves autor: Hans Seitz, Javorník měř.: 1:100 něm., světlotisk, bar. kolor., papír, 35x32,5 cm, 1 list1924Plány