Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílá Voda 1748-1945
D. OSTATNÍ MATERIÁL
Písemnosti dokumentačního charakteru

30Fotografie pořízené při příležitosti 80. narozenin císaře Františka Josefa I. v Bílé Vodě (slavnostní průvod, celnice, finanční stráž, obecná škola, trh s obuví, drožkář; 6 ks)[1910]Fotografie
31Fotografie Bílé Vody a kostela Navštívení Panny Marie s piaristickým klášterem (3 ks)[1930]Fotografie
32Žánrové fotografie (děti na výletě, 8 ks)[1938]Fotografie
33Fotokopie vyobrazení kláštera piaristů a školních katalogů (3 ks)s.d.Fotografie
34Veduta městyse Bílá Voda ocelorytina, s.d., Heinrich Pabisch něm. legenda, papír podlepený kartonem, 32,2x18,8 cm[1850]Grafické listy
35Žánrová scéna, řezání dříví na návsi v Bílé Vodě dětská kresba, s.d., Friedrich Grunke, kolor.kresba, papír, 20,2x14,1 cm[1930]Kresby