Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
I. Listiny
2. Diplomy a výuční listy

7287e, 5021836, únor 18., Olomouc Lékařsko-chirurgická fakulta univerzity v Olomouci uděluje diplom porodní báby Anně Weissové z Wildgrub (Horní Václavov, okr. Bruntál). Orig., perg., 56 x 33 - 3,5 cm, něm., na splétané šňůře přivěšena pečeť o prům. 5 cm v dřevěném pouzdře o prům. 7,8 cm.1836Listina po r. 1526
8126, 91843, duben 30., Olomouc Lékařsko-chirurgická fakulta univerzity v Olomouci uděluje ranhojičský diplom Ferdinandu Menzlovi z Vidnavy. Orig., perg., 55,6 x 33 - 2,9 cm, něm., na splétané šňůře přivěšena pečeť o prům. 5 cm v dřevěném pouzdře o prům. 6,7 cm.1843Listina po r. 1526
9135, 101859, listopad 10., Vídeň Lékařská fakulta univerzity ve Vídni uděluje diplom porodní báby Josefě Kunzové ze Zálesí. Orig., perg., 55 x 41 cm, něm., na splétané šňůře přivěšena pečeť o prům. 4 cm v dřevěném pouzdře o prům. 7 cm.1859Listina po r. 1526
109321860, září 6., Olomouc Lékařsko-chirurgická fakulta univerzity v Olomouci uděluje ranhojičský diplom Romanu Messnerovi ze Zlatých Hor. Orig., papír, 52,2 x 35 - 2,9 cm, něm., na splétané šňůře přivěšena pečeť o prům. 5,1 cm v dřevěném pouzdře o prům. 7,7 cm.1860Listina po r. 1526
111546, 11821753, září 30., Bílá Voda Johann Georg Josef Lindeman, myslivec knížete Johanna Friedricha Freye, sv. pána z Hundron v Grotkově, vystavuje výuční list myslivce pro Johanna Heinricha Josepha Schneidera z Neu Altmansdorfu (Starczówek) v Dolním Slezsku. Orig., papír, přeložený dvojlist 41,6 x 28,2 cm, něm., přitištěno 7 pečetí myslivců z Dolního Slezska (červ. vosk, část. vydroleno)1753Listina po r. 1526
12827, 1201777, květen 26., Opava Zemský sanitární a lékařský rada a chirurgická společnost města Opavy potvrzují, že Josef Knabe z Vidnavy se učil tři roky u chirurga Johanna Georga Freunda a složil předepsané zkoušky. Pečetěná kopie, papír, 41,2 x 30,2 cm, něm., pečeť přitištěna pod papírovým krytem.1777Listina po r. 1526
138161778, červen 14., Linec Andreas Mädlichenter, zahradnický mistr, sv. pán ze Sonnensteinu a majitel panství v Riedau, vystavuje výuční list zahradníku Filipu Peschkovi. Orig., perg., 51 x 40,9 - 6 cm, něm., pečeť chybí.1778Listina po r. 1526
141792, červen 28., Theresienthal Johann Wenzl Födisch, zahradník hraběte Buquoye v budějovickém kraji, vystavuje výuční list pro zahradnického tovaryše Mathiase Apfoltera, syna Martina Apfoltera z Winau. Orig., perg., 53,2 x 34 cm, něm., pečeť chybí.1792Listina po r. 1526
15512/1; Nro 21798, říjen 22., Kunětice (Schloss Kuntzendorf) Společenstvo lovčích opolského knížectví, panství Kuntzendorf, vystavuje výuční list pro myslivce Aloise Wiesenthalla z Dresdorffu v Dolním Slezsku. Orig., papír, 44,5 x 36,7 cm, něm., přitištěno osm sekretů z červ. vosku, f. 1-2.1798Listina po r. 1526
161803, březen 6., Ludwigsburg Karl Höllwarth, dvorní zahradník Friedricha II., knížete münsterberského, vydává výuční list zahradníka pro Johanna Ulricha Abrella, narozeného v Kemptenu ve Švábsku. Orig., papír, 51,5 x 27,5 - 5,7 cm, něm., pečeť z červ. vosku přitištěna pod plikou.1803Listina po r. 1526
1714891818, duben 17., Vídeň Franz Antoine, císařsko-královský vrchní zahradník, uděluje výuční list zahradníka Johannu Kaukalovi, rozenému v Trautmansdorfu v Horním Rakousku. Orig., papír, 53,5 x 38,8 cm, něm., na zelené splétané šňůře se zlatými střapci přivěšena pečeť o prům. 1,7 cm v kostěném pozdře o prům. 3,8 cm.1818Listina po r. 1526
181548, 9991823, prosinec 18., Domoraz Ignatz Trojer, vrchní myslivec panství Starý Jičín, vydává výuční list pro myslivce Johanna Ehrlicha. Orig., papír, 62 x 48,5 cm, něm., přitištěno šest sekretů z červeného vosku.1823Listina po r. 1526
1914781753, listopad 5., Jánský Vrch Vrchní lovčí Josef Hannig v zastoupení vratislavského biskupa potvrzuje, že Ignatz Gottfried Baar ze Staré Červené Vody se učil tři roky na lovčího. Orig., perg., 59 x 40 cm, něm., přitištěno 5 pečetí biskupských lovčích (červ. vosk, část. vydroleno)1753Listina po r. 1526