Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Javorník
1. Matriční doklady

90Křestní listy (Javorník)1639-1940Karton4
91Křestní listy (Javorník-Ves)1808-1884Karton4
92Hlášení o sňatcích nuceně nasazených1940-1945Karton4
93Zrušení svatební smlouvy z důvodu neplnoletosti nevěsty1838Karton4
94Ohledací zpráva Anny v. Rogovski1839Karton4
95Úmrtní listy1871Karton4
96Pamětní list A. Webera, padlého za 1. světové války1918Karton4
97Úmrtní oznámení1937-1938Karton4