Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Javorník
2. Osobní doklady

98Domovské listy1875-1934Karton4
99Rodové listy a pasy1942-1944Karton4
100Osvědčení o chudobě, žádosti a potvrzení1805-1873Karton4
101Školní vysvědčení (Javorník)1805-1882Karton4
102Školní vysvědčení (Javorník-Ves)1840-1869Karton4
103Propouštěcí listy z armády1874-1911Karton4
104Cestovní pas Antona Weinera1849Karton4
105Dlužní úpisy1838-1842Karton4
106Výpis z pozemkové knihy k domu čp. 1591850Karton4
107Pamětní list k biřmování1906Karton4
108Obvinění prof. Karnera z podněcování stávky (strojopisný opis)1920Karton4
109Trestní oznámení Zemského gubernia v Brně1817Karton4
110Životopis učitelky Emilie Kadler1937Karton4
111Životopis skladatele Liberata Gepperta (strojopis)1931Karton4
112Soukromý dopis o cestovateli ze Žulové (anonymní)s.d.Karton4