Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Javorník
3. Drobné osobní a rodinné fondy
Anton Hofmann

123Matriční doklady (křestní, oddací a úmrtní list)1850-1892Karton5
124Školní vysvědčení1831-1876Karton5
125Školní vysvědčení dcery Adelheid1866Karton5
126Korespondence úřední s Finančním ředitelstvím pro Slezsko v Opavě1852-1884Karton5
127Korespondence úřední se Slezským zemským výborem v Opavě1874-1884Karton5
128Korespondence ve věcech vojenských1877-1878Karton5
129Korespondence úřední různá (okresní úřady, soudy etc.)1856-1874Karton5
130Korespondence soukromá1860-1888Karton5
131Finanční záležitosti (daňová prohlášení, směnky)1857-1887Karton5
132Korespondence dcery Adelheid s úřady po úmrtí otce A. Hofmanna1892-1895Karton5