Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Javorník
4. Jiné dokumenty

136Střelecká společnost (průkazy, pozvánky na střelecké soutěže)1891-1931Karton6
137Spolek pro cizinecký ruch (výroční zprávy, prospekty)1926-1936Karton6
138Výbor pro německou lidovou píseň (výroční zpráva)1909Karton6
139Turnverein (projev na plese spolku)1939Karton6
140Přadlácká škola (korespondence ke zřízení, seznamy a žáků a učitelů)1845-1848Karton6
141Seznam vlastivědných pracovníků 1934Karton6
142Seznam památkově chráněných stromů1934Karton6
143Ruina hradu Rychleby (rukopis, něm.)s.d.Karton6
144Hledač pokladů v ruině Rychleb (báseň, Maxe Bude, strojopis)s.d.Karton6
145O myslivectví v biskupově zemi (opis článku K. Lorenze, strojopis)1926Karton6
146Příspěvek ke genealogii slezské šlechty (opisy článků, strojopis)1935Karton6
147Zřízení generálního vikariátu pro rakouskou část biskupství (opis článku, strojopis)1935Karton6
148Kuchařka Ertrudy Hübnerové1874Rukopis
149Záznamy dluhů a nákupů jednotlivců (anonymní obchodník)1815-1891Úřední kniha
150B 153Kronika města Javorníku z let 1850-1870 s retrospektivou od 10. století (mikrofilm)1962Mikrofilm
151II-153Kronika města Javorníku z let 1850-1870 s retrospektivou od 10. století (1 soubor fotokopií o 67 ks)1969Fotografie