Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Jeseník
1. Matriční doklady

152Křestní listy1762-1860Karton7
153Potvrzení o křtu1981Karton7
154Potvrzení o narození a křtu1939Karton7
155Hlášení o sňatcích1943Karton7
156Svatební oznámení1961-1962Karton7
156Svatební oznámení1883-1910Karton7
157Vojenské úmrtní listy1795Karton7
158Zprávy o úmrtích (korespondence)1904-1919Karton7
159Úmrtní oznámení1918-1939Karton7
160Pamětní listy padlých v 1. světové válce1919Karton7