Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Jeseník
2. Osobní doklady

161Školní vysvědčení1788-1889Karton8
162Početní sešit Ignatze Günschela1799Rukopis
163Školní sešit Franze Grögra z Bobrovníku1856Rukopis
164Sešit laboratorních prací z textilního zboží Leopolda Kutzera1900-1920Rukopis
165Cestovní pasy1803-1860Karton8
166Postrkový list1848Karton8
167Osvědčení a doporučení občanů městskými institucemi1784-1863Karton8
168Potvrzení o zaplacení poplatku Danielem Wolfem1660Karton8
169Prodej pozemků Joanu Zach. Werderovi1681Karton8
170Zpráva o rodině Johanna Georga Buchmanna (1786-1918)s.d.Karton8
171Vyznamenání Záslužným křížem (A. Raymann, J. Peschel, K. Hiltscher)1854-1899Karton9
172Opis udělovacího dekretu medaile litevského Řádu Vitolda Velikého mjr. četnictva Janu Šulířovi1930Karton9
173Rodokmen rodiny Kahlert-Gerstner (opisy dokumentů, strojopis)1932Karton9
174Josef Lux, autor pamětní desky padlým v 1. světové válce (rukopis, výstřižky) 1936Karton9
175Dr. Franz Peschel, prof. gymnázia a konzervátor (korespondence)1929-1938Karton9
176Životopis Dr. Hermanna Schindlera (1850-1921), lékaře (strojopis)s.d.Karton9
177Osobní doklady Thadease a Roberta Schönwalderových (daňové přiznání, korespondence)1756-1819Karton9