Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Jeseník
3. Drobné osobní a rodinné fondy
Karel Bury

178Osvědčení o čs. státním občanství, národní spolehlivosti a zachovalosti1945-1948Karton9
179Výměr válečného poškozence (interbrigadista ve Španělsku)1947Karton9
180Doklad o dceři Otýlii (zahynula při bombardování v Anglii)1942Karton9
181Z činnosti Kulturního družstva v Jeseníku (novinové výstřižky, dopis G. Frištenského)1949Karton9