Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Jeseník
3. Drobné osobní a rodinné fondy
Rodina Nistlerova

185Doklady finanční povahy (kupní smlouvy, žádosti a půjčky)1766-1852Karton9
186Daňová přiznání1850-1874Karton9
187Výtahy z pozemkových knih1850Karton9