Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Jeseník
3. Drobné osobní a rodinné fondy
Anton Marzelli

188Zápisky k dějinám válek (1758-1866) z válečné školy1906Karton10
189Historie pěšího pluku č. 54 v letech 1661-1878 (rukopis)s.d.Karton10
190Tištěné mapy bojišť z let 1813-1905 (6 ks)s.d.Karton10
191Vojenské cestovní doklady1916-1917Karton10
192Hejtman A. Marzelli na bojišti v Srbsku (fotografie, srpen 1916, 1 ks)1916Fotografie
193Fotografie z bojiště Lastva, Černá Hora (1916, 6 ks)1916Fotografie
194Vojenské rozkazy (tištěné, kopie)1907-1917Karton10
195Válečné telegramy o situaci na bojišti (opisy) 1914-1915Karton10
196Mírová dislokace ruských vojsk; typy světlometů (pomůcky)1912-1916Karton10
197Pamětní zápis o admirálu v. Spee1920Karton10
198Soubor tištěných map jednotlivých bojišť 1. světové války (20 ks)1914-1918Karton10
199Soubor vyhlášek a proklamací 1. světové války (23 ks)1914-1918Karton10