Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Jeseník
3. Drobné osobní a rodinné fondy
Miroslav Pobořil

200Televizní soutěž 10x odpověz (výstřižky z tisku, 10 fotografií)1967Karton11
201Automotoklub Jeseník (výstřižky z tisku, článek)1966-1968Karton11
202Dokumentace vedoucího dopravy n.p. Rudné doly Jeseník (vlastní články, výstřižky z novin)1974-1983Karton11
203Soubor vyznamenání a sportovních medailí (9 ks) s legitimacemi (4 ks)1963-1980Jiné