Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Jeseník
3. Drobné osobní a rodinné fondy
Walter Wolf

207Korespondence s redakcemi novin a časopisů1938-1939Karton11
208Vlastní články (strojopisy)1938-1939Karton11