Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Jeseník
4. Jiné dokumenty

213Cyklistický spolek (průvodce po cyklotrasách, korespondence, 2 plakáty)1890-1898Karton12
214Provizorní předpis pro Národní gardu1850Karton12
215Evangelická církev (program položení základního kamene, svěcení zvonů a uvedení faráře do funkce)1881-1883Karton12
216Adriatický pojišťovací spolek (oznámení, formulář pojištěnce)1853-1868Karton12
217Místní skupina Něm. svazu zaměstnanců v obchodu a průmyslu (korespondence)1934-1938Karton12
218Příjmy a vydání měšťanských bálů (přílohy)1862-1880Karton12
219Historie frývaldovského privilegia biskupa Gerstmanna z roku 1574s.d.Karton12
220Opis urbáře panství Jeseník z roku 1689 s.d.Karton12
221Dopis sekretáře rodiny Fuggerů (informace o jejich působení v Jeseníku)1897Karton12
222 Lesní řád biskupa Friedricha Hessenského (O. Miklitz, článek)s.d.Karton12
223Písemné práce ze školní vizitace v Dětřichově1805Karton12
224Zápis o návštěvě císaře Františka Josefa I. roku 1860 v Jeseníku1890Karton12
225Program odhalení pamětní desky na návštěvu císaře Františka Josefa I. roku 1860 v Jeseníku1908Karton12
226Zpráva o činnosti v domácím odboji (kpt. Jan Krejčí, strojopis)1945Karton12
227Rok 1938 v Jeseníku (Josef Velc, vzpomínka, strojopis)1948Karton12
228Situace a skutečnost kamenoprůmyslu okresu Jeseník za okupace (strojopis, něm.)1945Karton12
229Prostředky, jimiž se zkracuje život (rukopis, něm.)s.d.Karton12
230Rozhodnutí o vydání práce o frývaldovské stávce tiskem1960Karton12
231Výsledky socialistické výstavby n.p. Rudné doly Jeseník (Eduard Večeřa, fotokopie strojopisu)1985Karton12