Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Kobylá nad Vidnavkou
2. Osobní doklady

233Domovské listy1891-1900Karton13
234Školní vysvědčení1838-1861Karton13
235Zbrojní pas Karla Sauera1931Karton13
236Disertační práce Alfreda Koppeho (Vývoj názvů obcí a místních částí, Praha, strojopis, kopie)1933Karton13