Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Kolnovice
2. Osobní doklady

238Školní vysvědčení1804-1860Karton13
239Potvrzení dědického nároku dcery A. Kneifela1819Karton13
240Kupní smlouva Johanna Große na dům čp.341858Karton13