Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Lipová-lázně
A. Dolní Lipová
2. Osobní doklady

244Domovský list Marie Bartschové1922Karton13
245Školní vysvědčení1786-1869Karton13
246Propouštěcí listy z armády1817-1877Karton13
247Zápis vlastnického práva J. Höchela na dům čp. 631882Karton13