Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Nové Vilémovice
2. Osobní doklady

260Domovský list Maxe Korzera1938Karton14
261Školní vysvědčení1852-1875Karton14