Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Supíkovice
3. Jiné dokumenty

291Popis zámku podle urbáře z roku 1689 (výpisek z literatury, strojopis)1931Karton16
292Opis urbáře panství Supíkovice z roku 1689 s.d.Karton16